Dovoz dlaby
                                                                   SuOdoadPísek  Štrk  RecyklátDevoKraBetonZemina

P
í
s
e

k

    Dovoz písku
              3,5t

                                                                                                        2500K
Doprava
Praha 1000K                                                       
Mimo Prahu + 24K/km                                                                    
                                                                                                              
4500K

3m³-3,5t
Odvoz odpadu
Odvoz odpadu
 9m³-3,5t

O
d
p
a
d

Š
t


k

    Dovoz štrku
             
3,5t

                                                                            Su nezneištná 2200K
 Doprava
Praha 1000K                                                   
 
Mimo Prahu + 24K/km                                 Su zneištná     2450K

    Odvoz sut
            3,5t

S
u

R
e
c
y
k
l
á
t

     Dovoz recyklátu
             3,5t

Doprava Praha 1000 K
Mimo Prahu + 24K/km                                             Odvoz    3100 K

    Odvoz ivice
              3,5t


i
v
i
c
e

B
e
t
o
n

      Dovoz betonu
             3,5t

                                                                                     
Doprava
Praha 1000 K                                              Odvoz    2200 K  
Mimo Prahu + 24K/km                                             Dovoz    1000 K
                                                                                    

         
    Dovoz zeminy 
            3,5t 

Z
e
m
i
n
a

D
l
a

b
a

     Dovoz dlaby
           3,5t

                                                                                   
 

                                                                                                          3000 K
Doprava Praha 1000K                                             
Mimo Prahu + 24K/km


                                                                                     
                    6000 K
         
                      
 
                          

       3m³-3,5t
    Odvoz oken
    Odvoz oken
          9m³-3,5t

O
k
n
a

K

r
a

               3m³

     Dovoz kry
     Odvoz kry  

         9m³-3,5t                                                                                       
                 1900 K
Doprava Praha 1000K                                             
Mimo Prahu + 24K/km                                              

                                                                                     
                    3000 K
         
                        
    Všechny ceny jsou bez DPH

          3m³
   Odvoz zelen
   Odvoz zelen
         9m³-3,5t

D

e
v
o
+
V

t
v
e

Tel.733221980

bohuslav.mosovsky@email.cz         
http://kontejner.kvalitne.cz       

Zpt na úvod

AK